Αρχική

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ευφυούς διαδικασίας σχεδίασης προϊόντων ένδυσης. Στόχος είναι η ενοποίηση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ήδη υφιστάμενη πληροφορική υποδομή που θα επιτρέψει την μετατροπή της υπάρχουσας διαδικαστικής διαδικασίας ανάπτυξης νέων σχεδίων προϊόντων σε ευφυή διαδικασία.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου της ένδυσης είναι:
• Καλύτερη οργάνωση και μορφοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού ώστε να προσδιορίζει και να αναπτύσσει το εταιρικό εμπορικό όνομα,
• Επιτάχυνση και μείωση του κόστους της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων,
• Αύξηση της παραγωγικότητας των σχεδιαστών,
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
• Αύξηση της καινοτομίας του κλάδου μέσω της ανάδειξης του σε νέους επιστήμονες και προσέλκυση νέων ανθρώπων στον κλάδο.