Εργαστήριο ISSEL

Η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) ανήκει στο εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε:

 1. Πληροφορίες για το προσωπικό που εργάζεται στο ISSEL
 2. Μια λεπτομερή περιγραφή σχετικά με την έρευνα που γίνεται στο ISSEL
 3. Μια λίστα από τις δημοσιεύσεις των μελών του ISSEL
 4. Περιγραφή των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη της ομάδος

Το ISSEL συνεργάζεται στενά με το ομώνυμο εργαστήριο του Iνστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ). Το ΙΠΤΗΛ είναι ένα από τα Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το οποίο είναι ερευνητικός φορέας ανεξάρτητος από το πανεπιστήμιο και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.


Η ομάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά στις εξής περιοχές:

 • Βάσεις Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης
 • Αυτόνομοι Πράκτορες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Βιοπληροφορική
 • Περιβαλλοντική Πληροφορική
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ιστότοποι Κοινωνικού Περιεχομένου και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 • Χρηματιστήριο Ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες στο site του εργαστηρίου https://issel.ee.auth.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *