Σχετικά με το έργο

Η πιεστική ένταση για βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, σε επίπεδο σχεδιασμού, αποτελεί έδαφος για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών, που σε συνδυασμό με νέες τεχνογνωσίες, αποσκοπούν στην εύρεση αποτελεσματικότερης και ποιοτικότερης λύσης για το σχεδιαστικό τμήμα των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση για ολόκληρη την επιχείρηση.

Μία από τις νέες τεχνογνωσίες αποτελεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η έρευνα στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, παρέχοντας λύσεις ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις στην διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Οι εφαρμογές της ΤΝ αξιοποιούνται τόσο εκτεταμένα και σε τόσους διαφορετικούς τομείς που μελετάται πλέον η επίδραση τους στην αγορά εργασίας και σε ολόκληρο τον τομέα της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του OECD, η ΤΝ είναι μία από τις δέκα αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες του μέλλοντος, ενώ οι επενδύσεις στις εφαρμογές ΤΝ προβλέπονται να τριπλασιαστούν μέσα στο 2017. Επιπροσθέτως, ένας από τους κλάδους που πιθανόν να βιώσει μια νέα επανάσταση στην παραγωγή αλλά και ριζικές αλλαγές είναι και ο κλάδος του ενδύματος και υποδήματος.

Σχετικά με τη μόδα, μερικές από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για εφαρμογή της ΤΝ είναι η εξομάλυνση της προσφοράς και της

ζήτησης, η κλιμάκωση της προσωπικής εξυπηρέτησης των πελατών και η παροχή βοήθειας στους σχεδιαστές.

Και οι τρεις εφαρμογές κάνουν χρήση αναγνώρισης εικόνας ώστε να ταυτοποιήσουν τα προσφερόμενα προϊόντα με άλλα προϊόντα στο διαδίκτυο και να συσχετίσουν την πληροφόρηση που υπάρχει για εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι δύο πρώτοι τομείς είναι οι πιο ανεπτυγμένοι και υπάρχουν κάποιες πρώτες εφαρμογές ενώ στον τρίτο τομέα η παρέμβαση είναι στα πρώιμα στάδια. Τα υπάρχοντα εργαλεία αυτά μπορεί να μην είναι τέλεια αλλά είναι κοινή πεποίθηση ότι “τα επόμενα τρία χρόνια θα γίνουν αρκετά καλά”.

Η παρούσα ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται στην ΤΝ-υποβοηθούμενη σχεδίαση. Υπάρχουν σήμερα συστήματα ΤΝ που

συνθέτουν μουσική, γράφουν ιστορίες και δημιουργούν έργα τέχνης που κανείς δεν μπορεί να πει ότι παράγεται μηχανικά. Το έργο αποσκοπεί στην διερεύνηση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει η ΤΝ στο σχεδιασμό της μόδας. Σκοπός δεν είναι να αντικαταστήσει το έργο των σχεδιαστών, κάτι που δεν προβλέπεται να γίνει για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία αλλά αυτό που πιθανότατα θα συμβεί είναι να γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο γι’ αυτούς. Η ΤΝ θα ενισχύσει σημαντικά τη δημιουργικότητά τους αντί να την αντικαταστήσει.

Το προϊόν της έρευνας θα μετατρέψει την υπάρχουσα διαδικαστική διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων ένδυσης σε μια ευφυή διαδικασία ανάπτυξης με τη χρήση μεθόδων ΤΝ που θα εμπλουτίσει τις πηγές πληροφόρησης του σχεδιαστή, θα προτείνει τάσεις μόδας που τον αφορούν, θα πληροφορεί για επιτυχίες και αποτυχίες προηγούμενων σχεδίων, θα προτείνει σχέδια και αλλαγές. Ως λύση, θα υποστηρίζει την υπάρχουσα υποδομή σχεδίασης και θα επικοινωνεί με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής και θα είναι προσαρμόσιμο σε διαφορετικές απαιτήσεις χρηστών.