Παραδοτέα

Το έργο αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

  • ΕΕ1: Στάθμη Γνώσης – Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης (Ενημέρωση της υπάρχουσας στάθμης γνώσης στη διαδικασία σχεδίασης προϊόντων στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας/ Ένδυσης και Επισκόπηση των Εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σχεδίαση Προϊόντων)
  • ΕΕ2: Συλλογή Στοιχείων, Ανάλυση Διεργασιών Σχεδιασμού Προϊόντων Ένδυσης (Αναλυτική εξέταση της διαδικασίας σχεδίασης στις 2 συνεργαζόμενες εταιρείες. Ανάπτυξη ενός γενικού σχεδίου σχεδίασης προϊόντων με έμφαση στο δημιουργικό κομμάτι της διαδικασίας)
  • ΕΕ3: Ανάπτυξη Ευφυούς Διεργασίας Σχεδιασμού Προϊόντων Ένδυσης (Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας/διαχείρισης δεδομένων και διεργασιών υποβοηθούμενων από Τεχνητή Νοημοσύνη)
  • ΕΕ4: Ποιοτικός Έλεγχος Ευφυούς Διεργασίας Σχεδιασμού Προϊόντων Ένδυσης (Αξιολόγηση απόδοσης της νέας διεργασίας ανάπτυξης προϊόντων, με την εφαρμογή του αναπτυσσόμενου συστήματος)
  • ΕΕ5: Ευφυής Διαδικασία Σχεδιασμού και Υποδομή Σχεδίαση (Ενσωμάτωση του νέου μοντέλου ανάπτυξης προϊόντων με τα υπάρχοντα εργαλεία σχεδίασης)
  • ΕΕ6: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων/Προϊόντος σε Διεθνείς Εκθέσεις (Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε Εκθέσεις με διεθνές κύρος, παρουσία σημαντικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Κ/Ε)
  • ΕΕ7: Μελέτη Σκοπιμότητας (Η συγγραφή μελέτης σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει τις λειτουργικές, οικονομικές και τεχνικές πτυχές του έργου)