Πρακτικά συναντήσεων

Τα πρακτικά των συναντήσεων του έργου μπορούν να ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν

  • στην κατανόηση της εξέλιξης του,
  • στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν,
  • στις επιλογές που διαμορφώνουν τα παραδοτέα, και
  • στα πρακτικά θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του