2018-11-06

Κύρια σημεία συνάντησης


Στις 06/11/2018 και ημέρα Τρίτη έγινε συνάντηση της υπ. διδάκτορα Ελένης Κοκκινάκη με την υπ. διδάκτορα Μαρία Κωτούζα και τον Δρ. Αντώνιο Χρυσόπουλο, στο χώρο του εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.
Η συνάντηση είχε σκοπό τη συνεργασία για το 1ο παραδοτέο του έργου AI-CFPD. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν κάποιες παλαιότερες εργασίες στο χώρο του εννοιολογικού σχεδιασμού προϊόντων μόδας με χρήση διαφόρων έξυπνων τεχνικών, και έγινε διαχωρισμός των διεργασιών που πρέπει να γίνουν από τη μεριά των δύο Πανεπιστημίων για την αποτελεσματική συγγραφή του παραδοτέου.

Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

  • Το Εργαστήριο CAD του Πολυτεχνείου Κρήτης θα αναλάβει την συγγραφή των Κεφαλαίων που έχουν να κάνουν με την αποτύπωση  της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα της Κ/Ε, όσον αφορά τις διαδικασίες της δημιουργικής σχεδίασης προϊόντων ένδυσης.  
  • Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αναλάβει την συγγραφή των Κεφαλαίων που έχουν να κάνουν με την αποτύπωση  της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα της Κ/Ε, όσον αφορά την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες της δημιουργικής σχεδίασης προϊόντων ένδυσης.   
  • Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα είναι υπεύθυνο για την συγκέντρωση και την διόρθωση του υλικού που προαναφέρθηκε για να ενσωματωθεί στο Παραδοτέο 1.1: «Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης στον τομέα της Κ/Ε και της ΤΝ» που πρέπει να παραδοθεί τον 6ο μήνα του έργου.