2019-02-01

Κύρια σημεία συνάντησης

Στις 01/02/2019 και ημέρα Παρασκευή έγινε συνάντηση της Δρ. Παπαχρήστου Ευρυδίκη με την υπ. διδάκτορα Μαρία Κωτούζα και τον Δρ. Αντώνιο Χρυσόπουλο, στα γραφεία της Computer Life με τους Γεώργιο Κεραδινίδη και Φανή Πελτέκη.  

Το 1ο μέρος της συνάντησης είχε σκοπό τη συνεργασία για το 1ο παραδοτέο του έργου AI-CFPD. Έγινε ανασκόπηση του παραδοτέου και καθορίστηκαν ορισμένες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.

Στην συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση από τους εταίρους σχετικά με τις εργασίες που θα ακολουθήσουν για τις επόμενες ενότητες εργασιών.

Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

  • Η Δρ. Παπαχρήστου Ευρυδίκη με την υπ. διδάκτορα Μαρία Κωτούζα, θα προγραμματίσουν σειρά επισκέψεων στις 2 εταιρείες, ώστε να συλλεξουν πληροφορίες απαραίτητες για την εξέλιξη τους έργου.
  • Το Εργαστήριο CAD του Πολυτεχνείου Κρήτης θα ξεκινήσει τα προσχέδια των παραδοτέων της 2ης ενότητας.  
  • Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχωράει στις απαραίτητες εγκαταστάσεις λογισμικού και την ενσωμάτωση σταδιακά των δεδομένων προς μελέτη.  
  • Η Computer Life συγκεντρώνει σχετικό υλικό και υποστηρικτικά δεδομένα τεκμηρίωσης.