2019-02-28

Κύρια σημεία συνάντησης 

Στις 28/02/2019 και ημέρα Πέμπτη έγινε εκπαίδευση της κας Κοκκινάκη Ελένης (Πολυτεχνείο Κρήτης, στα γραφεία της Computer Life. 

Η κα Κοκκινάκη εκπαιδεύθηκε στο λογισμικό σχεδίασης πατρόν Creative της CREA από την κα Πελτέκη Φανή. Αρχικά έγινε παρουσίαση του περιβάλλοντος του λογισμικού και στη συνέχεια έγινε αναφορά στον τρόπο χρήσης ορισμένων βασικών λειτουργιών του, όπως οι παρακάτω: 

• Δημιουργία πατρόν 

• Επεξεργασία κομματιών 

• Μελέτη πένσας, πιέτας, σούρας, ραφών, ψαλιδιάς 

• Εισαγωγή και επεξεργασία υλικών 

• Διαχείριση σετ μεγεθών 

• Εφαρμογή παραδείγματος 

Περιγραφή εκτύπωσης κομματιών 

Συμπεράσματα – Ενέργειες 

Η κα Κοκκινάκη μετά την βασική της εκπαίδευση στο λογισμικό Creative, είναι σε θέση να το χειριστεί κατάλληλα σε επόμενα στάδια εξέλιξης του έργου «Εννοιολογικός σχεδιασμός προϊόντων μόδας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης».