2019-03-08

Κύρια σημεία συνάντησης

Στις 08/03/2019 και ημέρα Παρασκευή έγινε επίσκεψη των ερευνητριών Ευρυδίκης Παπαχρήστου & Μαρίας Κωτούζα του Πολυτεχνείου Κρήτης και ΑΠΘ αντίστοιχα, στην έδρα του εταίρου Energiers και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.

Το 1ο μέρος της συνάντησης αφορούσε την ενημέρωση της υπεύθυνης του τμήματος Λίνας Γρηγοριάδου σχετικά με τις διαδικασίες του τμήματος ανάπτυξης παιδικών ενδυμάτων μέσα στην εταιρία. Αυτή η ενημέρωση στόχευε περισσότερο την εξοικείωση της κας Κωτούζα (ΑΠΘ)  με την διαδικασία γιατί το Πολυτεχνείο Κρήτης είχε ήδη ενημερωθεί και ξεναγηθεί σε προηγούμενες επισκέψεις. Η ενημέρωση αφορούσε την διαδικασία από την έμπνευση των πρώτων ιδεών μέχρι το χρονοδιάγραμμα όλης της συλλογής και την παρουσίασή της στους πωλητές της εταιρίας και την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Το 2ο μέρος αφορούσε λεπτομερή επίδειξη των διαφορετικών πηγών έμπνευσης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή είτε ως βιβλία πρόγνωσης είτε ως φωτογραφίες από το διαδίκτυο, επισκέψεις σε εκθέσεις, πρόσβαση σε συνδρομητικές πλατφόρμες κτλ.  Κατά την διαδικασία αυτή έγινε ανάλυση και συζήτηση επί των μεθόδων εργασίας ώστε να βγει ένα συμπέρασμα ποια στοιχεία μπορούν να είναι χρήσιμα στην μετέπειτα ανάλυση δεδομένων από το ΑΠΘ. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η έμπνευση για τον σχεδιασμό μιας συλλογής βασίζεται σε υλικό πρόγνωσης, έρευνα στο διαδίκτυο, επισκέψεις σε καταστήματα του εξωτερικού, επισκέψεις σε εκθέσεις του εξωτερικού, συνδρομές σε πλατφόρμες με ψηφιακό υλικό  σχεδίων/φωτογραφιών/κεντημάτων/σταμπών/τυπωμάτων τύπου Shutterstock. Κάποια από αυτά τα αρχεία δόθηκαν στα ερευνητικά ιδρύματα, κάποια που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή θα μελετηθούν προκειμένου να αποφασιστεί πώς θα επεξεργαστούν.
 • Ενώ είχε συμφωνηθεί στην τελευταία επίσημη συνάντηση των εταίρων πως θα γίνει η πρώτη δοκιμή με βάση τα δεδομένα της σαιζόν 2018, αποφασίστηκε να γίνει για το 2017. Ο κυριότερος λόγος ήταν πως η υπεύθυνη σχεδιασμού απουσίαζε με άδεια την περίοδο ανάπτυξης της σαιζόν 2018 και δεν υπάρχει η επιθυμητή πληροφορία και δεδομένα. Ως σημείο αναφοράς λοιπόν θα είναι το Καλοκαίρι 2017 για την απόδοση του συστήματος.
 • Παρουσιάστηκε το πλάνο δειγμάτων πάντα σε συνάρτηση με τις προηγούμενες συλλογές και συζητήθηκαν οι παράγοντες τις λήψης απόφασης για τον αριθμό των δειγμάτων όπως επίσης και τις διαφορετικές κατηγορίες  ενδυμάτων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο.
 • Συζητήθηκε ο τρόπος που το υλικό έμπνευσης και το πλάνο των δειγμάτων καταλήγει στην συλλογή σκίτσων που αποτελεί την αρχική συλλογή. Σημαντικές οι πληροφορίες για τα κριτήρια λήψης απόφασης επιλογής συγκεκριμένων σχεδίων έναντι άλλων όπως επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν στην λήψη αυτών των αποφάσεων.
 • Έγινε συζήτηση με τον πωλητή Β. Ελλάδος, Θεσσαλίας, Θράκης & Ηπείρου κατά την οποία καταγράφτηκαν τα κριτήρια επιλογής δειγμάτων κατά τον δειγματισμό στο showroom όλης της προτεινόμενης συλλογής από το σχεδιαστικό τμήμα προς τους πωλητές και τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας. Καταγράφηκαν σημαντικά κριτήρια λήψης αποφάσεων σύμφωνα με τα οποία θα χρειαστεί να συλλεχθούν τα ανάλογα δεδομένα για να μπουν στο προτεινόμενο σύστημα.
 • Σημειώθηκε το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της συλλογής από την σύλληψη των ιδεών, της συλλογής πληροφοριών έμπνευσης, του σχεδιασμού των κατηγοριών πλάνου, της ανάπτυξης των τεχνικών σκίτσου και των τεχνικών προδιαγραφών, της επιλογής κατασκευαστή μέχρι και την παραγωγή του δείγματος, τον δειγματισμό, την παραγγελία και την επιστροφή του παραχθέντος προϊόντος. Επίσης σημειώθηκαν οι λήψεις αποφάσεων σε κάθε στάδιο των προαναφερθέντων διαδικασιών.
 • Επισημάνθηκαν τα κριτήρια επιλογής των offshore κατασκευαστών των δειγμάτων και πιο σημαντικά των κατασκευαστών της παραγωγής των προϊόντων. Κάποια από τα δεδομένα των κριτηρίων βρίσκονται μέσα στο Plexis και κάποια όχι- βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία excel. Εξετάστηκε από τα ιδρύματα η πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποια συσχέτιση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς προϊόντος και κατασκευαστή. Π.χ. τα best seller προϊόντα από ποιον κατασκευάστηκαν? Μήπως έχει σημασία?


Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την επίσκεψη, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

 • Να γίνει η ανάλυση των δεδομένων για την σαιζόν Καλοκαίρι 2017- μια σαιζόν που έκλεισε από θέμα σχεδιασμού, παραγωγής και πώλησης και η διαδικασία είναι γνωστή στην υπεύθυνη του τμήματος σχεδιασμού
 • Να αποσταλούν με WeTransfer όλες οι πληροφορίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την επεξεργασία και ανάλυση από την εταιρία προς την κα Παπαχρήστου. Υπεύθυνη για την αποστολή είναι η κα Γρηγοριάδου.
 • Να αποσταλούν τα αρχεία excel με δεδομένα τιμών ανά κατασκευαστεί που δεν υπάρχουν μέσα στο Plexis
 • Να γίνει συνάντηση του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον υπεύθυνο του Plexis στην Computer Life για να συζητηθούν οι τρόποι εισαγωγής νέων δεδομένων στο Plexis σε πεδία που δεν υπάρχουν ακόμη, όπως και επίσης η εξόρυξη πληροφοριών από τα πεδία που υπάρχουν ήδη. Όλα τα παραπάνω με βάση τις συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρία Energiers.