2019-09-03

Κύρια σημεία συνάντησης

Στις 03/09/2019 και ημέρα Τρίτη έγινε συνάντηση υπαλλήλων της εταιρείας Computer Life, υπαλλήλων της εταιρείας Abotis και ερευνητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα γραφεία της εταιρείας Abotis.

Το θέμα της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί ένα πρώτο προσχέδιο του Συστήματος όπως το έχουν συλλάβει και εμπνευστεί οι ερευνητές από το ΑΠΘ και το ΠΚ προς τις σχεδιάστριες που θα είναι οι μελλοντικοί του χρήστες, και να συμφωνηθούν οι Λειτουργικές Απαιτήσεις. 

Στα πλαίσια αυτά, έγινε οι ερευνητές του ΑΠΘ παρουσίασαν το Σύστημα σε υψηλό επίπεδο (high level presentation), και έγινε μια συνοπτική αναφορά στις Λειτουργικές Απαιτήσεις των Χρηστών, αλλά και του ίδιου του Συστήματος για να γίνει κατανοητή και να συμφωνηθεί η λειτουργικότητα που απαιτείται.

Στην συνέχεια, ακολούθησε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με σκοπό την απάντηση κάποιων διευκρινιστικών ερωτήσεων πάνω στην παρουσίαση, την βαθύτερη κατανόηση των απαιτήσεων των χρηστών και αν αυτές καλύπτονται από το Σύστημα που παρουσιάστηκε, και η διαδικασία ανταλλαγής ιδεών (brainstorming) με σκοπό την βελτίωση του αρχικού Συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής συζητήθηκαν/εκφράστηκαν τα εξής:

 • Θα ήταν καλό, εκτός από το Pinterest, το Instagram και όποιο άλλο Social Media Platform χρησιμοποιηθεί, να γίνει μια διερεύνηση για την χρήση και εξαγωγή αποτελεσμάτων από το Google Images.
 • Θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο και πληρέστερο web crawling στις σελίδες των e-shops/οίκων μόδας/περιοδικών, με σκοπό την άντληση εικόνων και δεδομένων τα οποία θα μπουν στις βάσεις. Η ανανέωση της βάσης θα γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, κατόπιν συνεννόησης.
 • Θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν δεδομένα τάσεων μέσα στο Σύστημα είτε μέσω δεδομένων από έμμισθες υπηρεσίες τρίτων (site, agencies κ.α.), είτε μέσω ηλεκτρονικών περιοδικών (σε μορφή εικόνων ή  pdf) που αγοράζονται από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Οι πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες για την δικαιολόγηση/πριμοδότηση των επιλογών του Συστήματος (και κατ’ επέκταση του χειριστή) είναι το κομμάτια που πωλήθηκαν, η τιμή πώλησης/κόστους και αν υπήρξαν ή όχι επαναληπτικές παραγγελίες για κάθε είδος.
 • Στην περίπτωση της εταιρείας Abotis, η ύπαρξη του πατρον ως δεδομένο σε κάθε δείγμα είναι πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.
 • Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση αποκλειστικά για το πως θα παρουσιάζονται τα δεδομένα στον χειριστή, πως θα ήταν βολικό η πληροφορία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα αφομοιώσιμη.
 • Για την εταιρεία Abotis, η οποία συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες παγκοσμίως, θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει η δυνατότητα οι προτιμήσεις / επιλογές του χειριστή/σχεδιαστή να έχουν χαρακτηριστικά που να είναι συγκεκριμένα για κάθε πελάτη ή χώρα (customer-specific). Αυτό είναι πολύ βοηθητικό, καθώς άλλα ρούχα προτιμούν στο Μεξικό, άλλα στην Αγγλία, άλλα στην Ινδία κτλ.


Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την επίσκεψη, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

 1. Οι σχεδιάστριες της εταιρείας Abotis, σε συνεργασία με το ΠΚ
 • Θα πρέπει να στείλουν τα διάφορα site που αντλούν πληροφορίες για τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις, καθως και τα site τα οποία συμβουλεύονται/χρησιμοποιούν για την άντληση έμπνευσης κατά τη δημιουργική διαδικασία.
 • Θα ήταν καλό να στείλουν μερικά αρχεία pdf που περιλαμβάνουν φωτογραφίες/σκίτσα/εικόνες από εξειδικευμένα site που περιλαμβάνουν τάσεις, για να γίνει ανάλυσή τους και να προσπαθήσουμε να εισάγουμε όσα περισσότερα δεδομένα μπορούμε στις βάσεις δεδομένων του προγράμματος.
 1. Οι ερευνητές του ΑΠΘ 
 • Θα διερευνήσουν και θα υλοποιήσουν τους καλύτερους τρόπους για την δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα συγκεντρώνουν δεδομένα από τα e-shop / sites ενδιαφέροντος.
 • Θα διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν ένα τρόπο μετατροπής των περιεχομένων ηλεκτρονικών καταλόγων/περιοδικών από pdf σε εικόνες που θα μπορούν να αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων.
 • Θα βρουν τον καταλληλότερο τρόπο να εισάγουν τις παρούσες ή μελλοντικές τάσεις της μόδας μέσα στο Σύστημα.
 • Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα αποτελέσματα της αναζήτησης τα κατάλληλα οικονομικά δεδομένα στις εικόνες που αυτά είναι διαθέσιμα.
 • Θα βρουν τον καταλληλότερο τρόπο να μπορεί να παραμετροποιηθουν οι προτιμήσεις του χρήστη, σε συνεννόηση με τους χρήστες και το ΠΚ.
 1. Οι προγραμματιστές/μηχανικοί λογισμικού της Computer Life
 • Θα πρέπει να συζητήσουν με τους σχεδιαστές / χρήστες στις συνεργαζόμενες εταιρείες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων στον χρήστη, πως θα ήταν βολικό η πληροφορία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα αφομοιώσιμη.