2019-09-04

Κύρια σημεία συνάντησης

Στις 04/09/2019 και ημέρα Τετάρτη έγινε συνάντηση υπαλλήλων της εταιρείας Computer Life, υπαλλήλων της εταιρείας Energiers και ερευνητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα γραφεία της εταιρείας Energiers.

Το θέμα της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί ένα πρώτο προσχέδιο του Συστήματος όπως το έχουν συλλάβει και εμπνευστεί οι ερευνητές από το ΑΠΘ και το ΠΚ προς τις σχεδιάστριες που θα είναι οι μελλοντικοί του χρήστες, και να συμφωνηθούν οι Λειτουργικές Απαιτήσεις. 

Στα πλαίσια αυτά, έγινε οι ερευνητές του ΑΠΘ παρουσίασαν το Σύστημα σε υψηλό επίπεδο (high level presentation), και έγινε μια συνοπτική αναφορά στις Λειτουργικές Απαιτήσεις των Χρηστών, αλλά και του ίδιου του Συστήματος για να γίνει κατανοητή και να συμφωνηθεί η λειτουργικότητα που απαιτείται.

Στην συνέχεια, ακολούθησε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με σκοπό την απάντηση κάποιων διευκρινιστικών ερωτήσεων πάνω στην παρουσίαση, την βαθύτερη κατανόηση των απαιτήσεων των χρηστών και αν αυτές καλύπτονται από το Σύστημα που παρουσιάστηκε, και η διαδικασία ανταλλαγής ιδεών (brainstorming) με σκοπό την βελτίωση του αρχικού Συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής συζητήθηκαν/εκφράστηκαν τα εξής:

 • Και σε αυτή τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι θα ήταν καλό, εκτός από το Pinterest, το Instagram και όποιο άλλο Social Media Platform χρησιμοποιηθεί, να γίνει μια διερεύνηση για την χρήση και εξαγωγή αποτελεσμάτων από το Google Images.
 • Και σε αυτή τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο και πληρέστερο web crawling στις σελίδες των e-shops/οίκων μόδας/περιοδικών, με σκοπό την άντληση εικόνων και δεδομένων τα οποία θα μπουν στις βάσεις. Η ανανέωση της βάσης θα γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, κατόπιν συνεννόησης.
 • Και σε αυτή τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν δεδομένα τάσεων μέσα στο Σύστημα είτε μέσω δεδομένων από έμμισθες υπηρεσίες τρίτων (site, agencies κ.α.), είτε μέσω ηλεκτρονικών περιοδικών (σε μορφή εικόνων ή  pdf) που αγοράζονται από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Στην περίπτωση της εταιρείας Energiers, για την πριμοδότηση ενός προϊόντος ένδυσης έναντι κάποιου άλλου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το κόστος κατασκευής το οποίος εξαρτάται κυρίως από τον προμηθευτή. Θα ήταν καλό η βελτιστοποίηση να γίνεται είτε σε επίπεδο προμηθευτή, είτε σε επίπεδο κωδικό (προϊόντος). 
 • Στην περίπτωση της εταιρείας Energiers παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι οικογένειες (συνδυασμοί) ρούχων / χρωμάτων / μοτίβων, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον αλγόριθμο που θα υλοποιηθεί.
 • Θα πρέπει να γίνει μια εκτενέστερη συζήτηση αποκλειστικά για το πως θα παρουσιάζονται τα δεδομένα στον χειριστή, πως θα ήταν βολικό η πληροφορία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα αφομοιώσιμη. Με βάση την προκαταρκτική συζήτηση που έγινε για το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιείται από τον σχεδιαστή – χρήστη, κάποια χρήσιμες λειτουργίες του συστήματος που θα ήταν καλό να υλοποιηθούν είναι:
  1. Δημιουργια ιστορικού αναζητήσεων, το οποίο θα συνδέεται και με αποτελέσματα – εικόνες στις διάφορες βάσεις δεδομένων.
  2. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγχεται κατά πόσο θα δίνεται βάρος σε παρελθούσες αναζητήσεις ή όχι, και αν αυτό βοηθάει όντως στην δημιουργική διαδικασία ή οχι.
  3. Η αποθήκευση ή όχι μιας νέας φωτογραφίας στην βάση δεδομένων θα είναι επιλογή του χρήστη. 
  4. Η ανανέωση των δεδομένων που θα βρίσκονται αποθηκευμένα στις Βάσεις Δεδομένων θα συζητηθεί εκτενώς για να καταλήξουμε στην βέλτιστη λυση, δεδομένων των χρονικών και χωρικών περιορισμών που αυτή θα εισάγει.
  5. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν εικονίδια τα οποία θα συμβολίζουν κάποια (π.χ. εικονίδιο καρδούλας για αγαπημένο, εικονίδιο   κτλ.)
  6. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίου σε κάποια φωτογραφία, σε μορφή ελεύθερου κειμένου.
  7. Η υλοποίηση θα πρέπει να υποστηρίζει συνδυασμό / σύνδεση φωτογραφιών για να εμφανίζονται σε ομάδες / οικογένειες γιατί είναι χρήσιμο στον σχεδιαστή κατά την διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας.
 • Οι πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες για την δικαιολόγηση/πριμοδότηση των επιλογών του Συστήματος (και κατ’ επέκταση του χειριστή) είναι το κομμάτια που πωλήθηκαν, η τιμή πώλησης/κόστους και αν υπήρξαν ή όχι επαναληπτικές παραγγελίες για κάθε είδος.
 • Για την εταιρεία Energiers, στην οποία κάθε σχεδιαστής ασχολείται κατά κύριο λόγο με άλλο είδος ενδυμάτων,θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικά μοντέλα για τον κάθε σχεδιαστή.


Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την επίσκεψη, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

 1. Οι σχεδιάστριες της εταιρείας Energiers, σε συνεργασία με το ΠΚ
 • Θα πρέπει να στείλουν τα διάφορα site που αντλούν πληροφορίες για τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις, καθως και τα site τα οποία συμβουλεύονται/χρησιμοποιούν για την άντληση έμπνευσης κατά τη δημιουργική διαδικασία.
 • Θα ήταν καλό να στείλουν μερικά αρχεία pdf που περιλαμβάνουν φωτογραφίες/σκίτσα/εικόνες από εξειδικευμένα site που περιλαμβάνουν τάσεις, για να γίνει ανάλυσή τους και να προσπαθήσουμε να εισάγουμε όσα περισσότερα δεδομένα μπορούμε στις βάσεις δεδομένων του προγράμματος.
 1. Οι ερευνητές του ΑΠΘ 
 • Θα διερευνήσουν και θα υλοποιήσουν τους καλύτερους τρόπους για την δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα συγκεντρώνουν δεδομένα από τα e-shop / sites ενδιαφέροντος.
 • Θα διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν ένα τρόπο μετατροπής των περιεχομένων ηλεκτρονικών καταλόγων/περιοδικών από pdf σε εικόνες που θα μπορούν να αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων.
 • Θα βρουν τον καταλληλότερο τρόπο να εισάγουν τις παρούσες ή μελλοντικές τάσεις της μόδας μέσα στο Σύστημα.
 • Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα αποτελέσματα της αναζήτησης τα κατάλληλα οικονομικά δεδομένα στις εικόνες που αυτά είναι διαθέσιμα.
 • Θα βρουν τον καταλληλότερο τρόπο να μπορεί να παραμετροποιηθουν οι προτιμήσεις του χρήστη, σε συνεννόηση με τους χρήστες και το ΠΚ.
 • Θα πρέπει να ορίσουν με σωστό τρόπο το σχήμα της Βάσης Δεδομένων ώστε να υποστηρίζει άρτια τις επιλογές και τις λειτουργίες που θα πρέπει να περιλαμβάνει το τελικό Σύστημα υποβοήθησης του σχεδιαστή – χρήστη.
 1. Οι προγραμματιστές/μηχανικοί λογισμικού της Computer Life
 • Θα πρέπει να συζητήσουν με τους σχεδιαστές / χρήστες στις συνεργαζόμενες εταιρείες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων στον χρήστη, πως θα ήταν βολικό η πληροφορία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα αφομοιώσιμη. Μερικές ενδεικτικές ιδέες παρουσιάστηκαν παραπάνω.